Bericht uit Nieuw-Nederland (15)

De Een zijn Dood (Memorial Day 2005)

“Take up our quarrel with the foe:
To you from failing hands we throw
The torch; be yours to hold it high.”

Amerika heeft een relatief korte geschiedenis, die officieel begint met de Onafhankelijksverklaring van 1776. De Amerikaanse Revolutie van 1776 vormde een grote bron van inspiratie voor de Fransen, waarna Napoleon in Europa de grote sprong voorwaarts maakte naar de moderne tijd. Het kostte Europa nog wel even een paar verlate revoluties en reactionaire tegenslagen, maar nadat de Amerikanen Europa opnieuw tweemaal bevrijdden kenden dan ook alle Europeanen voortaan het voorrecht van de universele vrijheid.

De geboorteplaats van de Amerikaanse vrijheid is Lexington, een klein plaatsje in Massachussetts, in Nieuw Engeland. Je kunt er nog de kroeg bezichtigen waar het idee van de Amerikaanse Vrijheid zijn hoofdkwartier had. In zekere zin, is er niet veel veranderd, ook nu combineren de grootste voorstanders van de Amerikaanse Vrijheden alchohol en idealen in hun leven alsof deze uitwisselbare illusies betreffen.

Natuurlijk, is de Amerikaanse Vrijheid de democratische beginselen van de oude Grieken een zeker intellectueel eerbetoon verschuldigd. Die wordt dan ook volop betoond in Amerika, vooral in de officieuse nationale architectuur, die de Dorische en Ionische stijlen reflecteert in de meeste regeringsgebouwen, zoals het Witte Huis, het Congres, het Lincoln Monument, en de vele rechtsgebouwen en gebouwen van lokale overheden.

Wat je echter ook van Amerika vindt, het is ook in dit gedenkwaardige jaar, 60 jaar na de Europese bevrijding, onbetwist dat de wereld veel te danken heeft aan die Amerikanen die hun idealen en persoonlijke vrijheid zo lief hadden dat ze bereid waren ervoor te vechten, en vaak te sterven. Dat een oorlog een afschrikwekkend middel is dat veel leed en ook onrecht veroorzaakt, staat buiten kijf. Maar eigenlijk wil ik daar vandaag voor 1 dag niet bij stil staan.

Het is niet moeilijk om slechte oorlogen te vinden, het is niet moeilijk om afschuwelijke verhalen in goede oorlogen te vinden, maar een oorlog heeft men niet altijd voor het kiezen, en de morele waarde van een oorlog valt slechts tientallen jaren na afloop ervan vast te stellen indien mogelijk. Wat onze ouders ook van Vietnam vonden, wat wij ook van Irak mogen denken en de rol die Amerika daarin speelt, ik wil voor 1 dag in het jaar best stilstaan bij de gewone soldaten die meenden te vechten voor de vrijheid van een ander en van zichzelf.

Op 5 Mei 1868 werd Memorial Day ingesteld in de Verenigde Staten ter nagedachtenis aan de soldaten die streden voor het vaderland in de Amerikaanse burgeroorlog (1861-1865). Eigenlijk was het een gedenkdag vooral voor de Yankees, want de Zuidelijke Staten vierden Memorial Day pas sinds het einde van de Eerste Wereldoorlog (1918). Het is een van de weinige nationale feestdagen in Amerika en misschien wel de meest belangrijke momenteel. Want ook nu is Amerika officieel in oorlog (net zoals Nederland eigenlijk) en dus is deze dag voor meer dan 1 reden van belang voor de natie en diens leiders.

Ik wil dus best stilstaan ter nagedachtenis aan de soldaten die streden voor het vaderland en de Amerikaanse Vrijheid. Al is het maar omdat tenminste eens per jaar de Amerikaanse media en het Amerikaanse volk lijken te beseffen dat in een oorlog doden vallen.

Links:
Liberty Ride
Lexington, MA
In Flanders Fields
US Memorial Day

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *