Bericht uit Nieuw-Nederland (3)

Labor Day

De eerste maandag in september, viert men in de VS ‘Labor Day’. Sinds 1894 is Labor Day een officiele feestdag en veel Amerikanen gaan dan traditioneel picknicken, de vakbonden houden grote bijeenkomsten en politieke leiders houden toespraken om de gunst van de Amerikaanse arbeider. Maar of het dit jaar ook een feestelijke picknick zal zijn is de vraag. Hoewel de recessie in de VS al ruime tijd voorbij is, groeit het aantal banen nauwelijks. Sinds het begin van de recessie in maart 2001, is het aantal banen zelfs met 2,7 miljoen afgenomen, een record sinds de Grote Depressie.

Tijdens het presidentschap van George W. Bush steeg de werkloosheid van 3,9% tot 6,2%, ofwel 9,2 miljoen. Met name Afro-Amerikanen kennen een hoge werkloosheid van maar liefst 11,1%, terwijl Hispanics te maken hebben met 8,2% werkeloosheid. Volgens het Bureau of Labor Statistics (BLS) is dat bovendien slechts 60% van het totaal aantal van 15,3 miljoen, dat werkzoekend, gedeeltelijk werkzoekend is of die zo ontmoedigd zijn dat ze maar gestopt zijn werk te zoeken. De banencrisis doet zich met name voor in de industrie, terwijl de service sector (IT en administratie) een gestage groei laat zien.

Volgens recente peilingen van Gallup heeft slechts 25% vertrouwen in de economie, terwijl 52% van de ondervraagden niet tevreden zijn met de ‘State of the Country’.

Een vergelijking met de Nederlandse economische cijfers biedt een interessante kijk op het traditionele beeld van Amerika als een flexibele economie met een lage werkeloosheid. In plaats van het standaard werkeloosheidspercentage als procent van de beroepsbevolking, geeft onderstaande tabel verhoudingen weer ten aanzien van de totale bevolking met nominale cijfers als uitgangspunt (vanwege mijn wantrouwen t.a.v. procentuele cijfers). Het blijkt overigens haast onmogelijk om op Eurostat nominale cijfers op te vragen, en evenmin bij het Franse INSEE en in mindere mate bij het Duitse SBD.

Wat opvalt is het relatief lage aandeel van de werkzame beroepsbevolking in Nederland terwijl dat deel dat niet tot de beroepsbevolking wordt gerekend toch ook een stuk lager ligt dan in de VS. In contrast merkwaardigerwijze staat daarmee het percentage werkzoekenden dat in de VS hoger ligt dan in NL.

VS (*in miljoen)
Bevolking 291,940 100%
Beroepsbevolking 146,540 50,2%
Werkzaam 137,478 47,1%
Werkzoekend 9,062 3,1%
Niet Beroepsbevolking 74,712 25,6%
Nederland (*in miljoen)
Bevolking 16,233 100%
Beroepsbevolking 7,559 46,6%
Werkzaam 7,145 44,0%
Werkzoekend 414 2,6%
Niet Beroepsbevolking 3,386 20,9%
Duitsland (*in miljoen)
Bevolking 82,543 100%
Beroepsbevolking 40,607 (2002) 49,2%
Werkzaam 38,100 46,2%
Werkzoekend 4,352 5,3%

De eerste Labor Day viering vond plaats op dinsdag, 5 september 1882, in New York City, in overeenstemming met de ideeen van de Central Labor Union. In 1884 werd echter de eerste maandag van september aangewezen als de dag om Labor Day te vieren. Na een intense lobby van de vakbonden erkenden eerst gemeenten en vervolgens ook Oregon, Colorado, New York, Massachusetts, en New Jersey Labor Day in 1887. In 1894 kenden 23 staten al een Labor Day viering.
Labor Day werd echter pas officieel erkend als een nationale feestdag door President Grover Cleveland in het verkiezingsjaar 1894, in een poging de arbeidersbeweging opnieuw voor zich te winnen maar hij werd desondanks niet meer herkozen. In 1893 had de beruchte Pullman staking plaats gevonden en Cleveland had deze hardhandig onderdrukt.

Pullman, Illinois was een stad die in 1880 gesticht was door George Pullman, uitvinder van de Pullman slaapwagon, en was bedoeld als een utopische arbeidersgemeenschap. Inwoners werkten voor Pullman, terwijl hun huur door de Pullman Bank automatisch van hun loon werd ingehouden. In 1893 echter tijdens de economische crisis werden honderden arbeiders ontslagen, huren bleven gelijk terwijl lonen sterk daalden.
Er brak een staking uit, terwijl nationaal Pullman wagons werden geboycot. Rellen en plunderingen volgden, terwijl Pullman wagons in brand werden gestoken. Onder druk van spoorweg en post directeuren besloot Cleveland hardhandig in te grijpen.

Socialisten en Communisten in Europa herdenken de Dag van de Arbeid traditiegewijs op 1 mei met parades en demonstraties. De eerste maandag in September werd dan ook in de VS gekozen om identificatie met het Communisme te vermijden. Meer dan in Europa staat deze viering in het teken van de Amerikaanse arbeider en niet van de internationale arbeid. Hoewel Labor Day een viering van de Amerikaanse arbeider is, betekent het tegenwoordig bovendien misschien minstens evenzeer het einde van de zomervakantie. Veel colleges en scholen beginnen immers hun lessen bijvoorbeeld de dag na Labor Day.

Links:

Department of Labor
American Federation of Labor
International Brotherhood of Teamsters

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *